FBP
Home » Actievoorwaarden gratis Brandveilig pakket

Actievoorwaarden gratis Brandveilig pakket

Tijdelijk gratis Brandveilig Pakket 
MaxVeilig is een initiatief van Feenstra Veiligheid BV.

Artikel 1 – Actieperiode 

 1. De aanbieding is geldig van 1 April 2021 tot en met 31 oktober 2021. Deze aanbieding wordt hierna genoemd de “Actie”, georganiseerd door Feenstra B.V., onderdeel van de Feenstra-Groep (hierna te noemen: “Feenstra”). 


Artikel 2 – Deelname
 

 1. Deelname aan deze Actie staat open voor iedereen die woonachtig is in Nederland, de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en het beveiligingssysteem van Feenstra, zoals genoemd onder artikel 2.5, afneemt binnen de actieperiode, hierna te noemen: “Deelnemer(s)”. 
 1. Deelnemer garandeert dat alle door hem verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn, alvorens deel te nemen aan deze Actie. 
 1. Door deelname aan deze Actie verklaart Deelnemer zich akkoord met deze actievoorwaarden.
 2. De Actie heeft betrekking op de volgende beveiligingspakketten van Feenstra:
 • Flexhuur Beveiliging / Alarmsysteem met 1 jarig contract; 
 • Flexhuur Beveiliging / Alalrmsysteem met 3 jarig contract; 
 • CameraCompleet Huursysteem 
 • CameraRoyaal Huursysteem 
 1. Iedere Deelnemer die vóór 1 oktober 2021 aan MaxVeilig / Feenstra opdracht geeft tot het laten aanbrengen van één van de in artikel 2.5 genoemde beveiligingspakketten in zijn of haar pand heeft recht op de aanbieding. De aanbieding bestaat uit: 
 • Blusspray voor in de keuken
 • 2 kgpoeder blusser  
 • Blusdeken
 1. Deze Actie is alleen geldig bij nieuwe orders en niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen en/of producten (m.u.v. de Actie: Member-Get-Member), is eenmalig te gebruiken en is niet inwisselbaar voor contant geld of andere producten. 

 Artikel 3 – Wijziging 

 1. Feenstra behoudt zich het recht voor om de Actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de actievoorwaarden met bijbehorende elementen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding verplicht te zijn jegens Deelnemers. De veranderingen gelden dan alleen voor nieuwe contracten en niet voor contracten die al bestonden. Zie ook de algemene voorwaarden beveiliging van Feenstra op https://www.feenstra.com/klantenservice/voorwaarden. 


Artikel 4 – Privacy
 

De gegevens van Deelnemer worden door de Feenstra-Groep gebruikt om hem/haar, als klant, te informeren over diensten en producten van Feenstra. Als Deelnemer hierop geen prijs stelt, kan Deelnemer dit kenbaar maken aan Feenstra via www.feenstra.com of via telefoonnummer 088 8455 000 (lokaal tarief). 


Artikel 5 – Slotbepaling
 

 1. Indien één of meer bepalingen van deze actievoorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, zal Feenstra een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling benadert en die niet nietig of vernietigbaar is. 
 1. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

 

MaxVeilig is een initiatief van Feenstra Veiligheid BV.

 

X
0
0
Uw winkelwagen
Uw winkelwagen is leegNaar de Shop