FBP
Home » Privacy MaxVeilig

Privacystatement MaxVeilig

Wij hechten veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. U kunt erop vertrouwen dat uw privacy bij ons in goede handen is.

We vinden dat u altijd hoort te weten welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en wat wij ermee doen. En dat u hier makkelijk en snel inzicht in hoort te hebben. Op 25 mei 2018 is de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming ingegaan. Naar aanleiding van deze wet heeft Feenstra haar privacy statement aangepast. Op deze pagina vindt u de meest recente versie van ons privacy statement en cookie beleid. Daarnaast kunt u de verschillende opt-ins/opt-outs voor onder andere onze nieuwsbrief beheren.

Omdat wij het belangrijk vinden dat u precies weet waar u aan toe bent, adviseren wij u om het privacy statement zorgvuldig te lezen.

MaxVeilig is een initiatief van Feenstra Veiligheid BV.

Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 7 maart 2021.

 

E

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevens?

Your Subtitle Goes Here
3

Feenstra N.V. (hierna: Feenstra) is de verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit hebben wij opgenomen dit privacy statement.

Feenstra geeft aan welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Feenstra is ervoor verantwoordelijk dat uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Feenstra Verwarming B.V. en Feenstra Beveiliging B.V. en MaxVeilig (een handelsnaam van Feenstra Veiligheid B.V.) zijn onderdeel van Feenstra N.V. Feenstra N.V. is ook de verwerkingsverantwoordelijke voor deze onderdelen.

Feenstra N.V.
Postbus 88
8200 AB Lelystad
avg@feenstra.com

E

Wijzigen privacy statement

Your Subtitle Goes Here
3

Feenstra kan het privacy statement op ieder moment wijzigen. Wij raden u aan deze pagina regelmatig te bekijken. Zo weet u of er iets veranderd is. Bij materiële wijzigingen van het privacy statement informeren wij u hierover rechtstreeks.

E

Welke diensten en producten levert Feenstra?

Your Subtitle Goes Here
3

Feenstra levert cv-ketels, serviceabonnementen voor cv-ketels, boilers & geisers, mechanische ventilatie, warmtepompen, beveiliging en zonnepanelen.

E

Wanneer leggen wij persoonsgegevens vast?

Your Subtitle Goes Here
3

Wanneer u telefonisch, via onze website of andere communicatiekanalen met ons contact hebt, leggen wij persoonsgegevens van u vast. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer u een overeenkomst voor de levering, de installatie en het onderhoud van producten ten behoeve van Feenstra serviceabonnementen of een ander product of dienst met ons afsluit of heeft afgesloten.

Daarnaast leggen wij ook gegevens van u vast als u bijvoorbeeld een offerte aanvraagt voor een product of dienst, u zich inschrijft voor de Feenstra Nieuwsbrief of als u contact heeft met onze klantenservice.

E

Welke persoonsgegevens leggen wij vast?

Your Subtitle Goes Here
3

Feenstra verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van (een van) onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt voor bijvoorbeeld een offerte aanvraag. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam.
 • Geslacht.
 • Geboortedatum.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • IP-adres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch. Het gaat om gegevens zoals rekeningnummer, type woning, foto’s van de locatie van objecten, relatienummer en dergelijke.
 • Inloggegevens die u gebruikt voor de Mijn Feenstra omgeving.
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website zoals surf- en klikgegevens als u een website van Feenstra bezoekt en daarop het plaatsen van cookies heeft geaccepteerd.
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen wanneer de relevante cookies hiervoor per website zijn geaccepteerd
 • Internetbrowser en apparaat type.
 • Bankrekeningnummer als er sprake is van een betaalrelatie.
 • Feenstra met uitzondering van MaxVeilig (initiatief van Feenstra Veiligheid B.V. en onderdeel van Feenstra) kan ook vanuit andere bronnen persoonsgegevens verkrijgen. Feenstra werkt met de partij Whooz (zie “Feenstra verwerkt uw gegevens op grond van gerechtvaardigd belang”).
E

Feenstra verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen

Your Subtitle Goes Here
3

Uitvoering van de overeenkomst:

 • het accepteren van uw aanvraag voor een product of dienst.
 • het leveren en uitvoeren van het product of dienst.
 • Het verwerken van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Indien u gebruik maakt van een van onze varianten van Beheer op Afstand (zoals bijvoorbeeld onderdeel van de Feenstra Flexhuur propositie), dan verzamelen wij gegevens over het functioneren en het gebruik van het systeem. Op basis van de verzamelde data en de door Feenstra ontwikkelde algoritmen kunnen events, meldingen en informatie over het gebruik van de installatie met u worden gedeeld. Feenstra stelt geen persoonlijke data beschikbaar aan derden, anders dan voor het uitvoeren van onze dienstverlening.
 • om uw vraag en/of klacht over een door u afgenomen product of dienst te beantwoorden, via de telefoon, e-mail, chat, of andere sociale media.

 Toestemming:

 • In sommige gevallen vragen wij uw toestemming om persoonsgegevens te gebruiken. Dit doen wij bijvoorbeeld bij deelname aan het Feenstra Bewonerspanel. U mag uw toestemming ook altijd intrekken.
 • De Feenstra websites (feenstra.com, aanmelden.feenstra.com, veiligwonencheck.feenstra.com, eerstehulpbijstoring.nl, maxveilig.nl en huisbeveiliging-feenstra.nl) maken gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Hierbij kunnen wij persoonsgegevens verwerken. Wilt u meer weten over cookies of het aanpassen van uw cookie-instellingen, lees dan ons cookiebeleid en het cookiebeleid van Maxveilig.nl.
 • Wij Volgen uw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op uw behoefte, maar alleen wanneer hiervoor de juiste cookies zijn geaccepteerd.
 • Om u de mogelijkheid te bieden een (online) account aan te maken en te gebruiken via diensten van Feenstra, zoals bijvoorbeeld een mobiele applicatie of Mijn Feenstra.

De wet:

Feenstra verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte (deze gegevens worden 7 jaar lang bewaard). Daarnaast is Feenstra op grond van de wet verplicht in sommige gevallen uw persoonsgegevens te verstrekken aan derden, zoals de politie of een toezichthouder.

 

Feenstra verwerkt uw gegevens op grond van gerechtvaardigd belang:

 • Opnemen van telefoongesprekken. Wanneer u telefonisch contact opneemt met Feenstra, dan kan dit gesprek worden meegeluisterd en opgenomen. Deze telefoongesprekken worden opgenomen voor kwaliteits- en opleidingsdoeleinden ten behoeve van een betere dienstverlening aan u.
 • Crediteuren-en debiteurenbeheer. Bij niet of niet tijdige betaling kunnen wij de vordering in handen geven van een deurwaarder/incassobureau.
 • Ten behoeve van een veilige en betrouwbare IT-omgeving.
 • Het voorkomen en opsporen van fraude.
 • Analyseren van uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren, maar alleen wanneer hiervoor de juiste cookies zijn geaccepteerd.
 • Voor het sturen van e-mail enquêtes.
 • Voor marketingdoeleinden; we kunnen uw persoonlijke informatie gebruiken om u nieuwsbrieven, aanbiedingen voor producten en diensten of andere marketingberichten te sturen. Voor onze marketingberichten kunnen we verschillende kanalen gebruiken, zoals e-mail
 • Feenstra met uitzondering van MaxVeilig (initiatief van Feenstra Veiligheid B.V. en onderdeel van Feenstra) verrijkt haar data met data van WHOOZ om klanten in groepen in te delen. Hierdoor kan Feenstra gerichter marketingactiviteiten doen. Wij adviseren u om de privacypagina en het privacy statement van WHOOZ door te nemen. Deze kunt u hier vinden: (whooz.nl/privacy-en-voorwaarden)
 • Eventuele overdracht te regelen, zoals fusie of een overname van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel.
E

Geautomatiseerde besluitvorming

Your Subtitle Goes Here
3

Binnen Feenstra kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om te bepalen of u, bijvoorbeeld, in aanmerking komt voor kortingen en aanbiedingen voor soortgelijke producten en/of diensten binnen Feenstra.

Om persoonlijke voorkeuren, interesses of gedrag van klanten te kunnen analyseren of te voorspellen maakt Feenstra maakt gebruik van de geautomatiseerde voorspelmodellen van WHOOZ waarbij verschillende gegevens, waaronder persoonsgegevens, worden gebruikt. Het geeft inzicht in de wijze waarop Feenstra u het beste kan benaderen om persoonlijk en relevant te zijn in onze aanbiedingen voor producten en/of diensten naar u toe.

U hebt het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens waarvoor wij een gerechtvaardigd belang hebben, of tegen het ontvangen van commerciële boodschappen of tegen de daarvoor gebruikte profilering. Meer informatie hierover vind je onder het kopje “welke rechten heeft u t.a.v. uw persoonsgegevens”.

E

Sociale Media

Your Subtitle Goes Here
3

Feenstra gebruikt voor marketingberichten verschillende kanalen zoals e-mail en sociale media. Wij gebruiken geen gepersonaliseerde content op onze website op basis van uw gegevens.  

Wij raden u ook altijd aan om het privacy beleid van de social mediabedrijven door te nemen om een goed beeld te krijgen van de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt.

E

Privacy rechten

Your Subtitle Goes Here
3

Op grond van de wet- en regelgeving heeft u verschillende rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Hieronder kunt u informatie vinden over deze rechten. U kunt uw rechten uitoefenen door een mail te sturen naar avg@feenstra.com of een brief naar Feenstra N.V., Postbus 88, 8200 AB Lelystad.

Vermeld in uw brief of mail om welk recht het gaat dat u wilt uitoefenen. Zet tevens in uw brief of mail uw naam, adres en telefoonnummer en klantnummer

Let op: bent u klant van Feenstra Veiligheid of heeft u zonnepanelen? Geef dit dan separaat aan bij het uitoefenen van uw rechten. Uw aanvraag wordt dan doorgezet naar onze collega’s van de dochterbedrijven.

Omdat het om uw persoonsgegevens gaat, kunnen wij u nadere vragen stellen om uw identiteit vast te stellen. U ontvangt binnen een maand een reactie van ons.

Recht op inzage

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien. U kunt daarom bij ons opvragen welke persoonsgegevens wij van u hebben en waarvoor wij uw persoonsgegevens gebruiken.

Recht op rectificatie

Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig worden verwerkt.

Wilt u gebruikmaken van dit recht, dan verzoeken wij in uw brief of mail aan te geven welke persoonsgegevens van u gecorrigeerd dienen te worden en om welke reden.

Recht van verwijderen

U heeft het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens te verzoeken voor zover deze gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld. Het is mogelijk dat wij niet of niet volledig kunnen voldoen aan uw verzoek tot verwijdering, omdat Feenstra verplicht is op grond van bijvoorbeeld de belastingwetgeving om bepaalde gegevens te bewaren.

Recht op beperking

U heeft ook het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat Feenstra in bepaalde situaties de verwerking van uw persoonsgegevens tijdelijk staakt. In de volgende situaties kunt u dit recht inroepen: 1) in afwachting van de beoordeling van een verzoek tot rectificatie of bezwaar; 2) indien uw persoonsgegevens eigenlijk verwijderd zouden moeten worden, maar u geen verwijdering wenst; 3) indien Feenstra de persoonsgegevens niet langer nodig heeft, terwijl u deze gegevens nog nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak.

Recht op data portabiliteit

U heeft het recht om de door u aan Feenstra verstrekte persoonsgegevens te ontvangen in een elektronisch gangbare vorm. In deze vorm kunt u de gegevens hergebruiken of doorgeven aan een ander bedrijf van uw keuze. Ook is het mogelijk dat een ander bedrijf dit recht namens u uitoefent. Hiervoor hebben we dan wel een machtiging van u nodig, zodat we zeker weten dat dit bedrijf dit namens u opvraagt.

Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of op basis van een met u gesloten overeenkomst.

Intrekken toestemming

Voor bepaalde doeleinden vragen wij u om uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Dit kan bijvoorbeeld door op de afmeldlink te kikken in een e-mail, te bellen met de klantenservice en recht van verzet aan te tekenen of dor een e-mail te sturen naar avg@feenstra.com.  De verwerking wordt dan door ons gestaakt. De verwerkingen van uw persoonsgegevens die al hebben plaatsgevonden, blijven rechtmatig. Wanneer wij uw toestemming nodig hebben, dan vragen wij u hierom.

Recht van bezwaar

Het recht van bezwaar houdt in dat u bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens door Feenstra. U heeft dit recht in de volgende gevallen:

 • de verwerkingen die plaatsvinden op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang;
 • wanneer wij uw gegevens gebruiken voor profilering;
 • tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

Wanneer u bezwaar maakt tegen deze verwerkingen dan beoordelen wij of we aan uw bezwaar tegemoet kunnen komen. Het is in dat geval aan Feenstra om aan te tonen dat we, ondanks uw bezwaar, toch een gerechtvaardigd belang hebben de persoonsgegevens te blijven verwerken. Indien die afweging van belangen in uw voordeel uitvalt, zullen wij de verwerking van persoonsgegevens staken.

Indien u bezwaar heeft tegen het ontvangen van commerciële boodschappen en daarop gebaseerde profilering, dan kunt u ons verzoeken het gebruik van uw persoonsgegevens voor deze doeleinden te beëindigen. Wij stoppen dan direct. Dit recht kunt u uitoefenen door ons een brief of mail te sturen. U kunt uw wijziging ook doorgeven via onze afdeling klantenservice of de nieuwsbrief.

E

Delen persoonsgegevens

Your Subtitle Goes Here
3

Feenstra verkoopt of verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. Wij verstrekken deze alleen als dat echt nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Ook schakelen wij derde partijen in ten behoeve van onze dienstverlening aan u waaronder:

 • Data-entrybedrijven om ons te helpen bij het optimaliseren van (marketing)processen en uitvoering van campagnes.
 • Incassobureaus en deurwaarders bij niet of niet tijdige betaling van facturen.
 • Marketingbureaus: om ons te helpen bij het opzetten en uitvoeren van effectieve marketingcampagnes.
 • IT-bedrijven: om o.a. bedrijfsprocessen te optimaliseren.
 • Met politie en toezichthouders, met adviseurs waaronder advocaten, accountants en auditors.
 • Met marktonderzoeksbureaus: voor onderzoek zoals klanttevredenheid

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Feenstra een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Feenstra blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Indien Feenstra werkt met een derde partij buiten Europa, dan worden passende waarborgen ter bescherming van uw persoonsgegevens overeengekomen binnen de wettelijke vereisten voor internationale doorgifte van persoonsgegevens. Zo maken we gebruik van de standaardbepalingen voor gegevensbescherming goedgekeurd door de Europese Commissie of worden persoonsgegevens verwerkt in een land waarvoor een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie bestaat. Wilt u meer informatie over de passende waarborgen die Feenstra biedt bij een internationale overdracht van persoonsgegevens, dan kunt u een mail sturen naar avg@feenstra.com onder vermelding van ‘internationale doorgifte van persoonsgegevens’.

E

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Your Subtitle Goes Here
3

Feenstra zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. Wij bewaren uw persoonlijke gegevens op servers in een beveiligde omgeving die bescherming biedt tegen ongeoorloofde toegang, publicatie en gebruik van de gegevens door onbevoegden binnen en buiten Feenstra. Deze beveiligingseisen stellen wij ook aan de derde partijen die voor ons persoonsgegevens verwerken.

Hoe kunt u uw gegevens zelf beveiligen?

U bent zelf verantwoordelijk voor het geheimhouden van uw wachtwoorden en gebruikersnamen. Houd uw wachtwoorden en gebruikersnamen dan ook vertrouwelijk en deel deze niet met anderen om te voorkomen dat anderen toegang hebben tot uw persoonsgegevens.

Tips:

Wees alert op ‘phishing’: Medewerkers van Feenstra vragen u nooit naar uw wachtwoorden via email of langs andere weg. Ook bellen wij u niet spontaan om uw persoonlijke gegevens te vragen.

Houd uw apparaten waarop u met uw persoonlijke gegevens werkt voldoende beveiligd door regelmatig de door de fabrikant aangeboden updates te installeren en gebruik te maken van zogenaamde anti-virus voorzieningen tegen kwaadaardige software.

Wij raden u ten zeerste af om uw apparaten te ‘rooten’ of ‘jailbreaken’, omdat dit de beveiliging ervan grotendeels tenietdoet. Voor meer tips, kijk op www.veiliginternetten.nl.

E

Hoe lang bewaart Feenstra uw persoonsgegevens?

Your Subtitle Goes Here
3

Feenstra bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Bij aanvraag van een offerte voor een product of dienst bewaren wij uw gegevens maximaal 1 jaar. Opnames voor kwaliteitsdoeleinden bewaren wij 90 dagen.

In bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens voor een bepaalde periode te bewaren, zoals voor de belastingwetgeving waarvoor een termijn van 7 jaar geldt.

E

Flexhuur; aanvullend privacy statement

Your Subtitle Goes Here
3

Indien u het Feenstra Flexhuur product afneemt, dan lezen wij op afstand de gegevens van uw cv-ketel uit. Wij maken hierbij gebruik van de diensten van Intergas. Omdat de data uit de cv-ketel in eerste instantie wordt ontsloten via het platform van Intergas, hebben wij ervoor gekozen om een gezamenlijk Privacy Statement op te stellen specifiek gericht op het ontsluiten en gebruiken van de data uit uw CV-ketel. Deze kunt u hier downloaden. https://www.feenstra.com/assets/Legal/Privacy-policy/privacy-statement-Intergas-feenstra.pdf

E

Vragen of klachten over privacy binnen Feenstra?

Your Subtitle Goes Here
3

Feenstra heeft een Data Protection Coördinator aangesteld, die advies aan de organisatie geeft en toezicht houdt op de naleving van de privacy wet- en regelgeving binnen Feenstra.

Heeft u een vraag of een klacht over dit privacy statement of over de wijze waarop Feenstra met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u contact opnemen met de Data Protection Coördinator van Feenstra, bereikbaar via het mailadres: avg@feenstra.com. We doen er alles aan u zo goed mogelijk te helpen en er samen uit te komen. Bent u toch niet tevreden bent over de afhandeling van uw vraag of klacht? In dat geval is het mogelijk een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen. Dit kan via: autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

X
0
0
Uw winkelwagen
Uw winkelwagen is leegNaar de Shop